MÁY CẮT NGUỘI 2 TẦNG 2 – 4 DÂY ĐỘT QUAI LIÊN HOÀN

AUTOMATIC DOUBLE CHANELS 2 – 4 LINES T-SHIRT BAG MAKING MACHINE( HEAT SEALING & COLD CUTTING TYPE)
全自动双通道双层,四条背心制袋机(热封冷切型)

MÁY CẮT NGUỘI 2 TẦNG 2 - 4 DÂY ĐỘT QUAI LIÊN HOÀN

Thông số kỹ thuật

MÁY CẮT NGUỘI 2 TẦNG 2 - 4 DÂY ĐỘT QUAI LIÊN HOÀN

Sản phẩm cùng loại