MÁY CẮT NGUỘI 2 DÂY HÌNH IN

DOUBLE CHANNELS BOTTOM-SEAL BAG MAKING MACHINE(DOUBLE PHOTOCELL)
双通道底封制袋机(双光电眼跟踪)

MÁY CẮT NGUỘI 2 DÂY HÌNH IN

Thông số kỹ thuật của máy cắt nguội 2 dây in hình

MÁY CẮT NGUỘI 2 DÂY

Sản phẩm cùng loại