Tuyển dụng

Nhan vien kinh doanh

Tuyên 10 nhân viên Kinh Doanh phát triển thị trường

Nhằm mở rộng hoạt động phát triển kinh doanh trong thời gian tới, chúng tôi cần tuyển dụng nhân viên kinh doanh phát triển thị trường với các yêu cầu sau:

Chi tiết