Các loại trục vit

TRỤC VÍT DÙNG CHO MÁY ĐÙN NHỰA (CẢO ĐÙN)

TRỤC VÍT  HÌNH CHÓP,NÒNG TRỤC VÍT ĐÔI

TRỤC VÍT HÌNH CHÓP,NÒNG TRỤC VÍT ĐÔI

Liên hệ

TRỤC VÍT ĐÔI:QUY CÁCH Ø45/2-Ø350/2

TRỤC VÍT ĐÔI:QUY CÁCH Ø45/2-Ø350/2

Liên hệ

NÒNG TRỤC VÍT DÙNG CHO MÁY ÉP PHUN

NÒNG TRỤC VÍT DÙNG CHO MÁY ÉP PHUN

Liên hệ

NÒNG TRỤC VÍT ĐƠN/ SINGLE SCREW BARREL

NÒNG TRỤC VÍT ĐƠN/ SINGLE SCREW BARREL

Liên hệ