Các loại trục vit

TRỤC VÍT DÙNG CHO MÁY ĐÙN NHỰA (CẢO ĐÙN)

TRỤC VÍT ĐÔI DÙNG CHO MÁY ĐÙN NHỰA PVC

TRỤC VÍT ĐÔI DÙNG CHO MÁY ĐÙN NHỰA PVC

Liên hệ

NÒNG TRỤC VÍT DÙNG CHO MÁY ÉP PHUN

NÒNG TRỤC VÍT DÙNG CHO MÁY ÉP PHUN

Liên hệ

NÒNG TRỤC VÍT ĐƠN/ SINGLE SCREW BARREL

NÒNG TRỤC VÍT ĐƠN/ SINGLE SCREW BARREL

Liên hệ

TRỤC VÀ NÒNG TRỤC MÁY NHỰA

TRỤC VÀ NÒNG TRỤC MÁY NHỰA

Liên hệ